Previous Photo: 'Spiritus Cantus' (a portrait of Lisa Gerrard) Next Photo: 'Ophelia'